Gamzen füsûn ile sühan eyler nezâketi


Esa
16.6.2017
1. Gamzen füsûn ile sühan eyler nezâketi
Çeşmin nigâh şekline kor nâz u nahveti
2. Aldın hadeng-i cevrini sînemde koymadın
Ey kaşları keman katı cevr eyledin katı
3. Geh sürme gâh vesme vü gâhî piyâle çek
Ey serv-i nâz çekme yeter gayri kâmeti
4. Deryâ-yı aşka dün beni baştarda eyledi
Bir dâne al fesli Cezâyirli âfeti
5. Sînemde aşkını tutalım etmişim nihân
331
Ammâ ki kande saklayayım âh-ı hasreti
6. Aldım kocup miyânını bir tatlı bûsesin
Ammâ ki yakdı ağzımı sandım harâreti
7. Hep kullarını etdi o kân-ı kerem çerâğ
Zannım budur ki geldi Nedîmin de nevbeti
8. Düstûr-ı Cem-şükûh keremkâr-ı rûzgâr
Zâtiyle buldu sadr-ı şeref zîb ü ziyneti
9. Sadr-ı bülend-rütbe ki ben yalnız değil
Hâk olmadır derinde sipihrin de niyyeti
10. Lutfiyle sîrim öyle ki her mûyumu benim
Etdikce cüst ü cû bulunur nân u ni‘meti
11. Hakkâ budur ki gökdeki hurşîd bulmadı
Ben sâyesinde bulduğum ikbâl ü rif‘ati
12. Âvîze kıl du‘âsını tâ arş tâkına
Ey âh-ı nîm-şeb sana Allah emâneti
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış