Gören izârını hatt-ı siyâh-tâb içre


Esa
16.6.2017
 
 
Gören izârını hatt-ı siyâh-tâb içre
Nühüfte berk-i gül-i ter sanır kitâb içre
2. Uyutdu nâz ile müjgânın eyleyüp derhem
Nigâh-ı mestini semmûr-ı câme-hâb içre
3. Şarâb-ı saf kadar keyf verdi ey mutrıb
Hurûş-ı nağme-i ter kâse-i rebâb içre
4. Bulur mu hiç dil-i serd ehli rûşenî-i güher
Kalır mı kıymeti buz olsa la‘l-i nâb içre
5. Olur mu dil-şikenan hiç hatardan âsûde
Nühüftedir ta‘abın lafzı da itâb içre
6. Çü bûy-ı gonca hezâr-âşinâlığı terket
Misâl-i reng nihân ol gül-i hızâb içre
7. Nedîm çâre ne âsâyiş-i dil oldu rehîn
Misâl-i gûdek-i gehvâre ıztırâb içre
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış