Görünen nakş-ı gam âyîne-i devrâne göre


Esa
16.6.2017
 
 
Görünen nakş-ı gam âyîne-i devrâne göre
Bakalım çeşm-i sitem-dîdemiz âyâ ne göre
2. Sâki-i bahtı tehî-sâgar-ı ümmîd etmiş
Bu siyeh kâse değil meşreb-i rindâna göre
3. Heft-hân-ı gamı bî-bâk güzer eyler ol kim
Bî-muhâbâ bir iki câm-ı levendâne göre
4. Aşk ile sığmaz idi cân-ı Züleyhâ cisme
Sîne-çâk olsa n'ola bu gam-ı hicrâna göre
5. Zülf-i dil-berde sabâ yokla Nedîm-i zârı
Görünür mü aceb ol nergis-i fettâna göre
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış