Hasretinle gül-i ter şerha çeker pehlûya


Esa
16.6.2017
 
Hasretinle gül-i ter şerha çeker pehlûya
Şâh-ı gül dâğ yakar şevkın ile bâzûya
2. Bûseden gül gül olup ârız-ı âli dönmüş
Gögerüp sîb-i zenahdan gül-i şeftâlüye
3. Bir küleh başına fağfûr da olsan besdir
Değmez ey hâce cihan mâlı bu cüst ü cûya
326
4. Cebr ile hâtır-ı maksûrum olur peyveste
Şiken-i tarf-ı külâhın şiken-i gîsûya
5. Sünbül âşüfte olur hâb-ı perîşânından
Nergis-i mestî ki gülşende vara uyhuya
6. Ham olur püşt-i keman gayret ile şâ‘irler
Cevher-i tîğ dedikçe girîh-i ebrûya
7. Olmaz el-kıssa pesend etmemek ahbâb Nedîm
Böyle pâkize edâ bir gazel-i dil-cûya
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış