Hatt-ı leb dîvân-ı hüsne mısra‘-ı bercestedir


Esa
15.6.2017
 
Hatt-ı leb dîvân-ı hüsne mısra‘-ı bercestedir
Anda gûyâ kim dehânın ma‘nî-i ser-bestedir
2. Zâhir olmaz hiç baht-ı tîrede sîmâ-yı şevk
Rûyı rengînin şikest-i zengden vârestedir
274
3. Âşiyan-sâz olmak ister murg-ı dil bir bâğa kim
Sâhasında nahl-i tûbâ sebze-i nev-restedir
4. Rahne-i âyîne olsun mu pezîrâ-yı kenâd
Alma ey âfet ele bîhûde dil eşkestedir
5. Şimdi âlemde kef-i efsûsa hâcet yok Nedîm
Dest-i red dest-i taleb dâ'im be-hem peyvestedir
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış