Hatt-ı sebz olmuş bedîd ol gerden-i kâfûrdan


Esa
16.6.2017
Hatt-ı sebz olmuş bedîd ol gerden-i kâfûrdan
Ey aceb çıkmış zümürrüd ma‘den-i billûrdan
2. Mey terâviş eyler emdikçe turunc-ı gabgabın
Şöyle sîr ol mest-i nâzım neş'e-i pür-zûrdan
3. Tâ kemergâhında gördüm mevc ururdu mutrıbın
Şöyle taşmış nağme-i ter kâse-i tanbûrdan
4. Dün çemende sevdiğim mestâne geçdin bakmadın
Serv reftârın görüp başın salardı dûrdan
5. Mû-be-mû dikkatler etdim kıl kadar fark etmedim
Kaşların billah begim dûşundaki semmûrdan
6. Sâ‘idin bûs eyledim gel gel amân ey dil sana
Tâze şeftâlü kopardım ol nihâl-i nûrdan
7. Nâ-tüvânım şöyle kim mecrûh olur cismim Nedîm
Geçse zîr-i sâye-i müjgân-ı çeşm-i mûrdan
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış