Hattın ki reşk-i fasl-ı bahârân olup gelir


Esa
15.6.2017
 
1. Hattın ki reşk-i fasl-ı bahârân olup gelir
Sermâye-bahş-ı sünbül ü reyhân olup gelir
2. Yâd-ı hatınla neş'e-i hayret derûnuma
Çün seyl-i nev-bahâr hurûşân olup gelir
3. Gördüm o serv-kametin ardınca rûz-ı vasl
Ömr-i fürû-güzeşte şitâbân olup gelir
4. Dûşîne mülk-i hüsne giden kârbân-ı hûş
Gördüm seher ceres gibi nâlân olup gelir
5. Ma‘nî-i tâze kûçe-i dilden zebânıma
Yâd-ı lebinle mest-i hırâmân olup gelir
6. Dil hâciyân-ı kûyu miyânında şevk ile
Hem-çün çerâğ-ı kâfile sûzân olup gelir
7. Cânâ gözüne hasret-i la‘linle âşıkın
Keyfiyyet-i şarâb kızıl kan olup gelir
8. Çıkmış henüz hâne-i âyîneden o mâh
Esrâr-ı hüsn ü ânına hayrân olup gelir
9. Uyhuya vardı gözleri dahı o gamzeler
Gâretger-i metâ‘-ı dil ü cân olup gelir
10. Pâ-bûsuna tekaddüm içün yine bâd-ı subh
Berk-i gül ile dest ü girîbân olup gelir
11. Vasfında müjde sana ki bir kârban sühan
Kilk-i Nedîm-i şûhunu cûyân olup gelir
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış