Hayfâ güdâz sîne-i hasret-keşîdeden


Esa
15.6.2017
 
 
 
Hayfâ güdâz sîne-i hasret-keşîdeden
Âb oldu akdı dildeki peykânı dîdeden
2. Der-kâr olursa terbiyet-i aşk-ı nev-bahâr
Güller biter cigerdeki hâr-ı halîdeden
3. Peyveste ebrûvânını yâd eyleyüp senin
Gitmez tanîn gûş-ı kemân-ı keşîdeden
4. Temkînin i‘tibârını seyr et ki feyz alır
Peymâne-i şarâb hûm-ı âramîdeden
5. Câm-ı şarâbı gör bize sen şimdilik Nedîm
Fersûdedir dimâğ gazelden kasideden
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış