Heves-i ıyd-ı visâle düşüp encâmında


Esa
16.6.2017
 
Heves-i ıyd-ı visâle düşüp encâmında
Oldu dil bir mehe şa‘ban Ramazan nâmında
2. Gurre-i rûzeyi gördüm feleğin bâmında
Bir kenârî güzele benzer Oruç nâmında
3. Yine bir pençe-i hurşîde esîr oldum kim
Eğilüp ona bakar gurre felek bâmında
4. Seher-i ıyd celî maşrık-ı ruhsârında
Leyle-i kadr hafî zülf-i siyeh-fâmında
5. Mu‘tekif perde-i zülfünde gönül hâli gibi
Rû-be-mihrâb dü ebrû seher ü şâmında
6. Sunmadan sâgarı sâkî düşerim ayağına
Hasretim bâdeden efzûn iken ibrâmında
7. Can-şikârım nice bend olmayam ol kâfire kim
Gerdiş-i çeşm-i perî halka olur dâmında
8. Bu tutumla diyemem nakd-i sevâb üzre Nedîm
Harc-ı yek-rûzeye vâfî ola bayrâmında
9. Bulamam bâğ-ı bahârın gül ü bâdâmında
Bulduğum feyzi ruh u çeşm-i siyeh-fâmında
10. Ramazandan kim ederdi gile vakt olsa eger
318
Azacık sohbete ol mâh ile ahşamında
11. Bana bağışla beğenmezsen o şûhun nesi var
Kadi kûteh mi tenâsüb mü yok endâmında
12. İ‘timâd eyler idim tevbesine rindânın
Ramazânın meh-i ıyd olmasa encâmında
13. Âh efendim seni gördükde Nedîm-i zârın
Şimdi bildim ki ne vardır dil-i nâ-kâmında
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış