Iyd oldu rûze-i gama iftâr vaktidir


Esa
15.6.2017
 
Iyd oldu rûze-i gama iftâr vaktidir
Devr-i piyâle geşt-i çemenzâr vaktidir
2. Doğdu sepîde-i seher-i ıyd ba‘d-ezîn
Bang-ı horûs-ı tâli‘-i bîdâr vaktidir
3. Germ et fûruğ-ı tâbını ey âftâb-ı nâz
Çeşm-i niyâza bahşiş-i envâr vaktidir
4. Versin dehân u rûy u lebin bâğ-ı hüsne zîb
Gül faslı lâle mevsimi gül-nâr vaktidir
5. Câm-ı tehî nevâna kulak tutdu sâkiyâ
Kul kul terennümâtını tekrâr vaktidir
6. Koy pîş-i ehl-i tab‘a bu şeş beyti ey Nedîm
Best ü güşâd-ı şeş-der-i eş‘âr vaktidir
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış