Iztırâb olmaz dil-i dânâ-yı sâfî-sînede


Esa
16.6.2017
 
Iztırâb olmaz dil-i dânâ-yı sâfî-sînede
Ey gönül âsâyiş-i sîm-âba bak âyînede
2. Anmadın bir kerre lutfunla bizi ey bî-vefâ
Va‘d-i vasl-âsâ unutdun meclis-i dûşînede
3. Neş'enin feyz-i sabâhü'l-hayrın idrâk eylemez
Etmeyen meşk-i siyeh-mestî şeb-i âzînede
4. Kimse anmaz zâhidin âlûde-dâmân olduğun
Çokluk olmaz nem hüveydâ hırka-i peşmînede
119
1. Riyâsı zâhidin der-kârdır dil-ber husûsunda
Velîkin zâlimin ârâmı kalmaz zer husûsunda
2. Bugün cânâ mevâ‘îdin hesâb ettikde uşşâka
Yine vâfir nizâ‘ oldu bizim defter husûsunda
3. Kuşağın tügmesin çözmekde havfım yokdur ammâ kim
Yürek titrer kemer-bendindeki hançer husûsunda
4. Varırsan hâne-i hammâra sâkî lutf et unutma
Dil-i zârın recâ-mend olduğu sâgar husûsunda
313
5. Ne zîbâ ülfet etmiş duhter-i rez beççe-i muğla
Muvaffak pîr-i mey hakkâ püser duhter husûsunda
6. Ne denlü germ ise bâzârın âhır hâk-ber-sersin
Bunu ey hâce gör âteşle hâkister husûsunda
7. Dirîgâ olmadık bir dil-güşâ ma‘şûkâ dil-dâde
Hele âyînemiz bî-baht rûşenger husûsunda
8. Nedîmâ sîne vü bâzûnu nerm et yâr geldikçe
Müsâfir râhat ister bâliş ü bister husûsunda
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış