Kaşların bâlâda seyret ruhların gör zîrde


Esa
16.6.2017
 
Kaşların bâlâda seyret ruhların gör zîrde
Kıl temâşâ huldı zîr-i sâye-i şemşîrde
2. Hâbda görseydi ger Şîrin safâ-yı sâ‘idin
Tatlı cânından varup el yurdu cûy-ı şîrde
3. La‘l edüp hurşîdi rizân etdi andan dürr-i nâb
Ey perî sihr etdi şermin san‘at-ı taktîrde
4. Gûşe-i ebrûdan ayrılmaz dil-i hun-keştemiz
Lekke-i hundur ki kalmış dâmen-i şemşîrde
5. Dalmasın deryâ-yı aşka etmeyen serden cüdâ
Aklı destârından evvel sâhil-i tedbîrde
6. Hâne-i âyînede Leylâyı çokdur seyr eden
Sen gönül Mecnûnu seyret hâne-i zencîrde
7. Târ u pûdı terk-i târ u pûd-ı hestîdir onun
Şâl-i dervîşî dokunmaz sevdiğim Keşmîrde
8. Ma‘nî-i aşkı sana göstermek olmaz zâhidâ
Bir perîdir ol ki gezmez kûçe-i ta‘bîrde
324
9. Neyl-i matlab hâtır-ı âzâdeyi der-kayd eder
Bestedir kârı kemendin gerden-i nahcîrde
10. Gör temâşâyı Nedîmâ sen de Nâmî Han dahı
Gûy u çevgân oynadırsa arsa-i tanzîrde
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış