Mey midir ruhsârını mihr-i dırahşân eyleyen


Esa
15.6.2017
 
 
Mey midir ruhsârını mihr-i dırahşân eyleyen
La‘lini sâgar mıdır kân-ı Bedahşân eyleyen
2. Her bün-i mûyumda bin zahm-ı nihan derc eylemiş
Tîg-ı gamzen beyzâ-yı çeşm içre pinhân eyleyen
3. Türk-tâz-ı çeşm-i pür-kârın mıdır zâlim senin
Böyle mülk-i hüsnü yek-ser kâfiristân eyleyen
4. Şâm-ı gamda hasret-i zülfün değil mi âşıkın
Hâbını çün turra-yı sünbül perîşân eyleyen
5. Eylemiş sad gerdiş-i gâretger-i sad mülk-i hûş
Bezm-i hüsne çeşm-i gül-gûnun kadeh-rân eyleyen
6. Yine hem-çün gonca bir pâkîze nazm-ı tâzedir
Andelîb-âsâ Nedîmâyı gazel-hân eyleyen
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış