Müşîr-i hücceti Hak dergehinde nevvâbın


Esa
15.6.2017
 
 
Müşîr-i hücceti Hak dergehinde nevvâbın
Kütübde surh ile tahrîr olunması bâbın
2. Ne hâcet etmege bir gayri vech ile teşbîh
Eli kiri yetişir yüz karası kullâbın
3. Beyâz-ı gerden-i mînâ vü gerden-i sâki
Safâsın etdi dü-bâlâ bu gece mehtâbın
4. Netîce vermese sevdâ-yı zülfü dilde n'ola
Güsistedir ser-i kârı hemîşe mûtâbın
5. Ne hoş nümâyiş olur rûy-ı bahre bu zevrâk
Bat-ı şarâb iledir zevki âlem-i âbın
6. Enîs-i saf-dilân ol dilersen âsâyiş
Bakup safâsına âyîne içre sîmâbın
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış