N 'ola çâlâk olursa merdüm-efkenlikde câdûdan


Esa
16.6.2017
 
 
N 'ola çâlâk olursa merdüm-efkenlikde câdûdan
O mest-i işvenin çıkmaz hayâli çeşm-i âhûdan
2. Değildir hâl ü hat şeb-bûy bitmiş sihr ile gûyâ
Düşüp bir iki tohm-ı tâze sünbülzâr-ı gîsûdan
3. Aceb hun-rîz Hindû-beççedir hâl-i siyehkârın
Ki gitmez desti dâ'im kabza-yı şemşîr-i ebrûdan
4. Olur ser-pençe-i hurşîd lerzan germ olup gâhî
Levendim âstîn-efşân-ı nâz oldukça bâzûdan
5. Nedîmâ hâme-i mahdûma pey-revlik midir bilmem
Siyeh-zânû-yı kilkin kasdı bu reftâr-ı dil-cûdan
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış