N 'ola hem-vâre tab‘-ı sîne-sâfân olsa nâlende


Esa
16.6.2017
 
N 'ola hem-vâre tab‘-ı sîne-sâfân olsa nâlende
Tanîn-endâz olur zenbûr gird-i câm-ı revzende
2. Hırâm-ı nâzına çün sâye âlem çünki efkende
Kul oldum bil efendim kâmet-i âzâdına ben de
3. Güzel gösterdiler âsâr-ı aşkı zîr ü bâlâdan
İki destim girîbânımda çeşmim tarf-ı dâmende
4. Meh-i nev resmidir destârın ey şûh-ı siyeh-çerde
N 'ola keşmîr-i ruhsârında meh-tâb olsa tâbende
5. Göründükçe o sîm-âbî kabâdan sîne-i sâfın
321
Döner âyîne üzre mühre-i sîm-âba can tende
6. Bu ser-gerdanlığa âzâdelik elbette der-peydir
Nedîmâ seyr kıl bu nükteyi seng-i felahanda
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış