Ne mümkin dîde giryân olmak ol ebrû-kemânımdan


Esa
16.6.2017
 
 
Ne mümkin dîde giryân olmak ol ebrû-kemânımdan
Akarsa âb-ı peykân çeşm-i zahm-ı hun-feşânımdan
2. Giderse cân u dil hayretle cism-i nâ-tüvânımdan
Perî-zâd-ı hayâlin çıkmaya âyîne-dânımdan
3. Aceb mi kebk-i şâhin-dîde veş dil pîç ü tâb olsa
Süzüp ol nergis-i pürkârı bir kez geçdi yanımdan
4. Gerekse nîk ü ger bed âşıkım ol Türk-i mağrûra
Ne söyler zâhide hâsıl ne yahşı ne yamanımdan
308
5. Beni handân olur zannetme kasd-ı işret etdikçe
Eder der-yûze-i hun-dîde câm-ı erguvânımdan
6. Çekildim yâ kaşından câm-ı la‘l-i yârdan geçdim
Beni ta‘n-ı adû billah bîzâr etdi cânımdan
7. Nedîmâ nazm-ı hûnin sanma yâd-ı tîğ-i ebrûsu
Düşürdü bir ciger pergâlesin tarf-ı zebanımdan
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış