Nice teşbîh olunsun erguvâna rûy-ı gül-gûnun


Esa
15.6.2017
 
Nice teşbîh olunsun erguvâna rûy-ı gül-gûnun
Onun hüsnü sebük-rev rengi ammâ dâ'imâ bunun
2. Ser-i jûlîdesin bulmazsa bîdin ser-nigûn eyler
Komaz başın esen bu rûzgâr elbette Mecnûnun
3. Sipihr-i dun siyeh-dil bâde-i nahvetle sen kanzîl
Humâr-ı gussâdan kan ağlar ey sâki ciger-hûnun
4. Eder sâhib-ayâran bir birinin kadrini tekmîl
Terâzû-yı digerdir yine mi‘yârı terâzûnun
5. Günâhı tevbe etmez şüst ü şû eşk-i nedâmetsiz
Belî germiyyet-i âb iledir te'sîri sâbûnun
6. Kalır âlemde ehl-i aşkdan bir yâdgâr elbet
Ser-i jûlîde mûyundan nişandır bîdi Mecnûnun
7. Olur mefhûm her şîrînin olmak telh encâmı
Kelâm-ı Hakda der-pey gelmesinden tîn zeytûnun
8. Nedîmâ lutf-ı Bârî-i musavverle olur bir gün
Büt-i âmâle bir ber-geşte müjgan baht-ı vârûnun
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış