Nigâh et âşık-âzârî-i çarh-ı bî-günâh-gîre


Esa
16.6.2017
Nigâh et âşık-âzârî-i çarh-ı bî-günâh-gîre
Ki çekmiş bîdi Mecnûn gibi tarf-ı cûda zencîre
2. Dili hem-çün ketan fersûde etdi bir siyeh-çerde
Ki ta‘n eyler beyâz-ı gerdeni meh-tâb-ı Keşmîre
3. Gören ebrûlar üzre pîçişin ol kâkül-i zerdin
Sanır zer-hall ile âyet yazılmış rûy-ı şemşîre
4. Hemân âşık tehî mînâ-yı çeşmin eyler âmâde
Perî-zâd-ı hayâl-i dil-rübâ kâbil mi teshîre
5. Olur pes-mandegî elbet mukarrer hasr-ı matlabda
Ki bâ‘is mübtedâyı ma‘ni-i hasr oldu te'hîre
6. Temâşâ eyleyelden gülşen-i hüsn-i dil-ârâsın
Nedîmâ çeşm-i ter hayretle döndü cûy-ı tasvire
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış