O şâhın iki kolum bend edüp miyânesine


Esa
16.6.2017
 
O şâhın iki kolum bend edüp miyânesine
Piyâde-i emelim çıkdı ferz hânesine
2. Nesîc-i fitneye nakş olmak ister ol tannâz
Aceb mi zülfünü peyveste etse şânesine
3. Bakup o şûh ile nâz ü niyâz meşk ederiz
Gülün tebessümüne bülbülün terânesine
4. Benim cünûnuma bilmem ne bahâne bulur
Bakan perî-veşimin hüsn-i bî-bahânesine
315
5. Fezâ-yı sînede bir yavru besledim âhır
Konuşdu eller ile gelmez âşiyânesine
6. Hemîşe ayrılamaz zülfü gird-i hâlinden
Meger şikâr imiş ol dâm dahı dânesine
7. Kadeh du‘âsını gör de mukayyed olma Nedîm
Hikâyet-i Key ü Cemşîde Cem fesânesine
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış