O zâlimde yine dil-dâde-küşlükden nişan vardır


Esa
15.6.2017
 
 
O zâlimde yine dil-dâde-küşlükden nişan vardır
Görürsün hançer-i ebrûsunun nevkinde kan vardır
2. Ser-â-pâ şöyle pürdür nâz u îmâ vü işâretden
275
Sanırsın her ser-i mûyunda çeşm ü ebrûvan vardır
3. Dimâğım tutdu bûy-ı sünbül âgûşumda döndükçe
Meger kim dûşunun üstünde bir sünbül-sitan vardır
4. Aman sabr u karârım eyledi yağma o kâfirde
Kırık bir ter-zeban ber-ceste nutk-ı bî-aman vardır
5. Nigâhın ebrûvânın görmeden evvel inanmazdım
Ki derler nâzdan hançer tegâfülden keman vardır
6. Meger fevvâreden âb-ı letâfet sıçramış çıkmış
O rütbe kâmet-i ber-cesten ey şûh-ı cihan vardır
7. Aceb kim nermdir sînen a zâlim neyleyim ammâ
İçinde senge benzer bir dil-i nâ-mihriban vardır
8. Nedîmâ hançer-i hun-rîzine sarılmadım derse
Açup gör kim kef-i destinde zahm-ı hun-çekan vardır
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış