Olsa da hâmûş la‘l-i işve-perdâzın senin


Esa
15.6.2017
 
 
Olsa da hâmûş la‘l-i işve-perdâzın senin
Lâl eder Hârûtu çeşmân-ı sühan-sâzın senin
2. Mısra‘-ı mevzundur ammâ nâ-resâdır serv-i bâğ
Eyleye tazmin meger kadd-i ser-efrâzın senin
3. Âşıka kasdın nümâyân olmamak mümkin midir
Ol nigâh-ı sad-zebandır çünki gammâzın senin
4. Bir nigâh-ı âşinâ besdir bize muğ-beççeden
Ba‘d-ezin ey duhter-i rez çekmeziz nâzın senin
5. Bahtı bîdâr etmek âsandır hemân olsun bülend
Ey harûs-ı nâle-i şeb-gîr âvâzın senin
6. Gûşe-i ebrû-yı dil-berden yaman oldu Nedîm
Şîve-i dil-dûz-ı nevk-i kilk-i tannâzın senin
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış