Rûy-ı meh-tâbın ne dem görsem gelir kalbe neşât


Esa
15.6.2017
 
Rûy-ı meh-tâbın ne dem görsem gelir kalbe neşât
Tâ ezelden etmiş ey meh-rû seninle irtibât
2. Gamze-i fettânın ile eyleme hergîz nigâh
Gâh geh uşşâk ile eyle mizâc-ı inbisât
3. Ey süvâr-ı esb-i nâzım senden olmaz can dirîğ
Kande kaldı rahş-ı râhat-bahş ile râhat bısât
4. Da‘vet etdim hâneme ol şehr-i hüsnün şâhını
Murg-ı cânı sîha sancup özr ile çekdim sımât
5. Yârsiz gülzâr seyri nîşterdir çeşmime
Yâr ile olunca Okmeydânıdır semm-i hıyât
6. Ol perîyle etdigim âlem gelince hâtıra
Eşk-i çeşm-i hun-feşânım cûş eder mânend-i Şat
7. İhtiyâr eyle yerin gâyet ile olsun güzel
Her melek-manzar ile kılma Nedîmâ ihtilât
 
Bu gazel, sadece Prof. Dr. Mustafa İsen’in özel kütüphanesindeki bir mecmuada vardır.
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış