Rûyun bezmde perde-keş-i haclet olmasın


Esa
15.6.2017
 
 
1. Rûyun bezmde perde-keş-i haclet olmasın
Lutf eyle mihre zerre kadar minnet olmasın
2. Göstermez oldu la'lini ol hatt-ı nev sakın
Tahrîm-i hamra nâzil olan âyet olmasın
3. Ben kûh kûh derd olayım iştiyâk ile
Bâr-ı nigâh o şûha heman sıklet olmasın
4. Hûn-ı cigerle besleyeyim tek o gamzeler
Tâ böyle ser-girân-ı mey-i nahvet olmasın
5. Zahm urma bûy-ı gül dahı olursa âşıkın
Yelmân-ı tîğ-i nâza meded zahmet olmasın
6. Zinhâr bülbülün dahı tağlît-i hüsn ile
Gülbün tahayyül etdiği ol kâmet olmasın
304
7. Gîrâ eden o pençe-i müjgânı hep yine
Dilden rübûde eylediği tâkat olmasın
8. Geh bana nâz u gehi verir ruhsat-ı niyâz
Nâz eylemek niyâza da bir âdet olmasın
9. Aldı bu nazm-ı nev selefin nâmın ey Nedîm
Âsâyişinde ol sana hem külfet olmasın
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış