RUBA‘İLER


Esa
16.6.2017
 
RUBA‘İLER
 
 
Duyduk iki yâr ahd berkitmişler
Bir manzarı hoş kenâra dek gitmişler
İhyâ edüp ol şebi tarabla hakkâ kim
Tecdîd-i berât-ı zevk u şevk etmişler
 
Rakkâs bu hâlet senin oynunda mıdır
Âşıklarının günahı boynunda mıdır
Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûze gibi
Ey sîm-beden sabâh koynunda mıdır
 
4
Zâhirde egerçi cümleden ednâyız
Erbâb-ı nazar yanında pek a‘lâyız
Saymazsa hesâba n'ola ahbâb bizi
Biz zümre-i şâ‘iranda müstesnâyız
5
Gam çekme sipâh-ı gamdan ey sâki-i şeng
Pejmürde kılup hâtırı tutma dili teng
Gönderdi felek hisârın imdâdı içün
Kantarlar ile dâne-i tûp u tüfeng
6
Erbâb-ı dil oldu hep cüvâna meftûn
Hiç kalmadı bir zen ülfetinden memnûn
Ekser şu‘ârâ-yı asr kullanmazlar
Bikr olduğiçün sühanda tâze mazmûn
7
Meded ey mâh-rû şitâb eylersin
Cünbiş-i nâzükün bî-tâb eylersin
Ben seni ez-dil ü can sevdiğim
Hem bilirsin de hem itâb eylersin
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış