Sîm çep-râstlar ol sîne-i pür-nûr üzre


Esa
16.6.2017
 
Sîm çep-râstlar ol sîne-i pür-nûr üzre
Bir lûgaz bağlamış âyîne-i billûr üzre
2. Beni öldür beni kim şu‘lede pervâne-sıfat
Nice bir ditreyeyim kabza-i sâtûr üzre
3. Doğdu hurşîdi yine subh-ı bahâr-ı hüsnün
Tügme-i zer değil ol gerden-i kâfûr üzre
4. Tîrin aldıkda dehân zahmdan âh eyleyerek
Çıkdı dil-pâreleri sîne-i mehcûr üzre
5. Dil-i pür-nâle-i âşıkda hayâl-i rûyun
Nakş-ı gülşen gibidir kâse-i fağfûr üzre
6. Nigehin vakt ola zülf ü hat arasında Nedîm
Bürünüp şâl-ı siyâha yata semmûr üzre
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış