Sabûn-ı meyle gerd-i keder dilde pâk olur


Esa
15.6.2017
 
1. Sabûn-ı meyle gerd-i keder dilde pâk olur
Çirkâbı dahı lây-şûy-ı vehmnâk olur
2. Olmakda hârı hem-ser-i ağyâr ol mehe
Bu imtinân ile gül-i ter sîne-çâk olur
3. Bast-ı sımat ederse dahı mîzbân-ı çarh
Âşık nemek-çeşîde-i hân-ı helâk olur
4. Yârân aceb mi beste-i nâz-ı hulûs etse
277
Dürhâ-yı nâb rîşte-keş-i insilâk olur
5. Mahsûd-ı sâgar olsa n'ola reng ü tâbişi
Gül-gonca reşk-i la‘lin ile sîne-çâk olur
6. Sahbâ-keşâna mâye de şevkmiş Nedîm
Engür-i mey ki ser-zede-i tarfnâk olur
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış