Siyeh-mağz-ı cünûnum hülyâ-yı hâl-i dil-berden


Esa
15.6.2017
 
 
Siyeh-mağz-ı cünûnum hülyâ-yı hâl-i dil-berden
N'ola zencîrim olsa halka-yı mıkrâz-ı berberden
2. Olup hem-vâre fikr-i kâkülünle çille ber-gerden
Geçer şeyh-i kalâşet-pîşe ayyârâne çenberden
 
3. Siyeh-mestân-ı sahbâ-yı fenânın bezmgâhında
Nümâyandır sevâd-ı mûy-ı çînî hatt-ı sâgardan
4. Olur mu muztarib deryâ-dilan mevc-i havâdisle
Zarar gelmez ruh-ı deryâya sîlî-i şinâverden
5. Edâ pâk olsa da mâni‘ yakışmaz rûşen olmazsa
Görünmez reng-i rûy-ı duhter-i rez sâgar-ı zerden
6. Kalır nâ-puhte zâhid düşse bin yıl âteş-i aşka
Zuhûr eyler mi hiç hâsiyyet-i âteş semenderden
7. Nedîmâ kendi âyîne tutarken dâ'imâ elde
Acebdir çarh geçmez şîve-i nâdir-berâberden
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış