Şöyle bî-tâb olmuş ol meh-pâre tâb-ı rûzeden


Esa
16.6.2017
 
Şöyle bî-tâb olmuş ol meh-pâre tâb-ı rûzeden
Fark olunmaz kâmet-i ham gurre-i yek-rûzeden
2. Turfa sihr etmiş zemîn-i ârız-ı gül-fâmına
Bir çemenzâr eylemiş peydâ rek-i fîrûzeden
3. Olma cûyâ-yı kerem keff-i li‘âm-ı asrdan
Neş'e-hâh olmak revâ mı kâse-i deryûzeden
4. Menhec-i ilmin nice hasm olmasın erbâbına
Çarhı pâ-mâl etmedir kasd âsmânî mûzeden
5. Söyleyin sâkîye öldükde Nedîm-i zârına
Eylesin tahmîr-i hışt-ı lahd hâk-i kûzeden
309
111
1. Âsafâ ikbâlini Allah câvîd eylesin
Sâye-i lutfunda her gün ehl-i dil ıyd eylesin
2. Ehl-i nazmın hâmesi nakş-ı nevâ-yı midhatin
Cünbiş-âmûz-ı ser-i mızrâb-ı nâhîd eylesin
3. Hâksârân-ı gama mi‘mâr-ı cûd u himmetin
Gurre-i şevvâli cüft ü tâk-ı ümmîd eylesin
4. Sâgar-ı âmâl-i ehl-i tab‘ı feyz ü re'fetin
Reşk-sâz-ı sâgar-ı zerrîn-i Cemşîd eylesin
5. Ni‘met-i lutfunla sîr olsun Nedîm-i telh-kâm
Sâye-i lutfunda erbâb-ı hüner ıyd eylesin
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış