Şöyle düşmüş tâb-ı rûyun bülbül-i dîvâneye


Esa
16.6.2017
 
Şöyle düşmüş tâb-ı rûyun bülbül-i dîvâneye
Şu‘le-i âvâzı berk-ı hırmen olmuş lâneye
2. Eyle bezmi tahta-i meşk-i siyeh-mestî-i nâz
Gâh ta‘lîk et hat-ı la‘lin hat-ı peymâneye
3. Kayd-ı işret artırır ehl-i cünûnun vahşetin
Kul kul-ı mey nâle-i zencîrdir dîvâneye
4. Oldu âhır mâye-i hayret bu lu‘betgâhda
San‘at-ı mansûbe-i aşkın dil-i ferzâneye
5. Şu‘le-i aşkı hevâ-yı dildir efzûn eyleyen
Bâd-zen bâl-i semenderdir bu âteş-hâneye
6. Hattının cânâ çıkarmış pertevin âyîne hayf
Mû-be-mû-yı ukde-i zülfün açılmış şâneye
7. Gördük olmaz şîve-i devlet Nedîmâ biz dahı
Rağbet ettik âkıbet bu vaz‘-ı dervîşâneye
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış