Tâ ki çerb-i leb-i şîrînin ile medhûşum


Esa
15.6.2017
 
 
Tâ ki çerb-i leb-i şîrînin ile medhûşum
Sâkiyâ câm-ı mey-i telhe değişmem nûşum
2. Âh ey kâfir-i nahvet ne kaçarsın bilmem
Çâk-i mihrâb mıdır yohsa benim âgûşum
3. Beni gird-âba salup yâra bu şeb tenhâca
Gitdiler zevrak-ı sahbâ ile akl u hûşum
297
4. Bir dem âh etmesem âteşkede-i derd eyler
Cûşiş-i laht-ı ciger zîr-i leb-i hâmûşum
5. Neş'e-i hûn-ı ciger gözde gözüm sâgarda
Gamze reşk etdi görüp cilve-i nûş-â-nûşum
6. Bir siyeh-mesti ser-endahte etmek dilerim
Bâde-veş geldi Nedîmâ yine vakt-i cûşum
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış