Yine bâlîn-i hâb-ı işve zîr-i ser midir bilmem


Esa
15.6.2017
 
1. Yine bâlîn-i hâb-ı işve zîr-i ser midir bilmem
Henüz ol tıfl-ı nâzım nakş-ı gül-bister midir bilmem
2. Perîşân oldu gitdi nağmeler gördükçe gîsûsun
Meger mutrıb da ol zencîre der-çenber midir bilmem
3. Müdâvâ-yı dil-i mecrûha bür'ü's-sâ‘adır el-hak
Zülâl-i la‘l-i hatt-âverdi nîlüfer midir bilmem
4. Bilinmez ölmedikçe kadri isbât-ı vücûd etmez
Mihekk-i nakd-ı âşık âhenin hançer midir bilmem
5. Heman ben meclis-i meyde senin hayrânınam sâkî
Hazef mi gördüğüm âyîne mi sâgar mıdır bilmem
6. Dimâğ-ı cânı reşk-i bender-i Çîn eyledi cânâ
Şemîm-i gîsûvânın genc-i bâd-âver midir bilmem
7. Nedîm el-hak aceb şîrîn edâsın vasf-ı la‘linde
Elinde hâme-i ma‘nî mi ney-sükker midir bilmem
 
 
MACİT, Muhsin, Nedîm Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10635,nedim-divanipdf.pdf?0
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış