.Gül-ruhân kim kadd-i bâlâ ile kâkül kodılar


Esa
12.09.2017
52.
 . . - - / . . - - / . . - - / . . –
 
1.Gül-ruhân kim kadd-i bâlâ ile kâkül kodılar
 Nahl-ı güldür sanasın farkına sünbül kodılar
2.Kıl nazar sîne-i dil-dâre bak o hâllere
 Sanki kâkül içine bir iki fülfül kodılar
3.Sînede dil gam-ı ‘aşkuñla pür olmış gûyâ
 Künc-i mey-hânede bir şîşe ile mül kodılar
4.Bülbül-i haste içün gonca-ı nev-reste meger
 Gird-bâlişdür içine varak-ı gül kodılar
5.Nola pergâr-sıfat râst-rev olsa ‘uşşâk
 Çünki bu dâ’ireye pây-ı tevekkül kodılar
6.Ol geçer cûy-ı fenâdan ki geçe cisminden
 Kadd-i ham-küşte ile araya bir pül kodılar
7.Ruh-ı gülgûn ile meh-pârelerüñ yügrügine
 Ey ‘Atâyî dil-i âvâreyi ögdil kodılar
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış