Âşık heves-i vuslat-ı yâr eylemesün mi


Esa
12.09.2017
 
. - - . / . - -
 
1.‘Âşık heves-i vuslat-ı yâr eylemesün mi
 Ölsün mi ‘ilâc-ı dil-i zâr eylemesün mi
 
2.Bî-gâneler uydı sefer ‘azmin idüp yâr
 Âvâre göñül terk-i diyâr eylemesün mi
 
3.Eglenmedi hîç sîne-i ‘âşıkda hadengi
 Peykân-ı belâ cânına kâr eylemesün mi
 
4.Kaldurmag içün seg gibi agyâr ararken
‘Âşık bulup ol kebgi şikâr eylemesün mi
 
5.Vâ‘iz tutalum her sözüñ eyler eser ammâ
 Dil-haste-i gam def‘-i humâr eylemesün mi
 
6.La‘lin ısırup hançerini gösterür ol şûh
 Hâtır heves-i bûs u kenâr eylemesün mi
 
7.Rüsvâ-yı cihân itdi ‘Atâyî seni bende
 Yâr oldugiçün hâsılı ‘âr eylemesün mi
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış