Beni bîmâr iderse gözlerüñ mahmûrdur dirler


Esa
12.09.2017
 
54.
 . - - - / . - - - / . - - - / . - - - -
 
1.Beni bîmâr iderse gözlerüñ mahmûrdur dirler
 Safâ virse lebüñ mest-i mey-i engûrdur dirler
2.Temennâ-yı visâl eylerse ‘âşık aña incinme
 Efendi mest-i rüsvânuñ sözi ma‘zûrdur dirler
3.Fitîl-i dâgı yaksañ sîneñ üzre bâde şevkiyle
 Yakar hurşîde karşu penbeyi billûrdur dirler
4.Visâl ümmîd iderseñ yorgala sen de biraz derle
 Dilâ ser-menzil-i maksûda gâyet dûrdur dirler
5.‘Atâyî gam degül halk-ı cihân göñlüñ yıkarlarsa
 Bi-hamdüllah hele erbâb-ı dil ma‘mûrdur dirler
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış