Bunca dem sarkardı bûs-ı dâmen-i cânâna zülf


Esa
12.09.2017
120.
 
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.Bunca dem sarkardı bûs-ı dâmen-i cânâna zülf
 ‘Azm idüp kodı bu yoldan başını dâmâna zülf
2.Çâh-ı mârândur zenahdânuñ ki anda varıcak
 Beñzedi Câmasb’a dil döndi şeh-i mârâna zülf
3.Kesseler nola elin meydân-ı hüsnüñde şehâ
 İtdi pâyüñe düşen nakd-i dil-i nâlâna zülf
4.Oldı altından gubâr-ı hatt-ı rûyuñ âşikâr
 Döndi gülzâr içre yatmış mâr-ı müşg-efşâna zülf
5.Ey ‘Atâyî ‘aşk ile şöyle sarılmış yâre kim
 Beñzer ol servüñ belinde ‘âşık-ı bî-câna zülf
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış