Burc-ı hamelde revzen-i hûrşîdden saçıldı zer


Esa
12.09.2017
40.
- - . - / - - . - / - - . - / - - . –
 
1.Burc-ı hamelde revzen-i hûrşîdden saçıldı zer
 Çıkdı ‘adâlet kasrına nev-rûz-ı sultânî meger
2.İdüp şeh-i hâver-zemîn hayl-i bahârî der-kemîn
 Kıldı yine zîr-i nigîn rûy-ı zemîni ser-te-ser
3.Şâh-ı bahârî her sene hükmin yürüdür gülşene
 Tûmâr-ı zanbakdan yine geldi ‘adâlet-nâmeler
4.Bülbül idüp her-sû nidâ şâh-ı şecer açdı livâ
 Mülk-i çemen üzre sabâ ezhârdan ‘asker sürer
5.Bâd-ı bahâr olup vezân her gonca açdı câmedân
 Gül engine giydi hemân bir câme-i pür-zîb ü fer
6.Şâh-ı gül üstinde meger bir âşiyândur verd-i ter
 Uçmaga her bergi açar mânend-i lücce bâl ü per
7.Yine ‘Atâyî lâleden micmer-firûz oldı çemen
 Oldı mu‘attar pîrehen gülzârda her verd-i ter
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış