Cebînüñ safhasında ol ki câna iki nûn yazdı


Esa
12.09.2017
 
 
. - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
1.Cebînüñ safhasında ol ki câna iki nûn yazdı
 Bu ben âvâreyi ser-defter-i ehl-i cünûn yazdı
2.Muhabbet bezmini telh itdügiyçün kâtib-i kudret
 Rakîbüñ nâmı gibi hat-ı la‘lüñ ser-nigûn yazdı
3.Yed-i kudret gülistân safhasına tarh-ı nev saldı
 Gelüp fasl-ı bahârî bir bisât-ı sebze-gûn yazdı
4.Perîşân zülfi yârüñ düşürince hayl-i ‘uşşâkı
 Dil-i zârı şeh-i ‘aşka gulâm-ı enderûn yazdı
5.‘Atâyî nazm ile kılduñ musahhar ol perî-zâdı
 Meger efsâne dirken kilk-i sehhâruñ füsûn yazdı
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış