Çeşmüñ beni gamzeñ kader âzâde-hâtır eylemez


Esa
12.09.2017
 
- - . - / - - . - / - - . - / - - . –
 
1.Çeşmüñ beni gamzeñ kader âzâde-hâtır eylemez
 Cânâ ne zulm olur bu kim kâfirce kâfir eylemez
2.Dil kand-ı la‘lüñ yolına harc itdi cümle varını
 Hakkâ ki Mısr’a varsa da ol kârı tâcir eylemez
3.Mey-hâne sadrında varup rindâne câm-ı Cem çeker
 Kemter gedânuñ itdügin bunda ekâbir eylemez
4.Eşk-i revânından bilür hâl-i dil-i ‘uşşâkı yâr
 Suya bakanlar ol kadar keşf-i serâ’ir eylemez
5.Eyler ‘Atâyî nazm ile mâ’il perî-peykerleri
 Şâ‘ir degül efsûn ile ol kârı sâhir eylemez
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış