Devr-i güldür mevsim-i geşt ü güzâr oldı yine


Esa
12.09.2017
 
 
 
208.
 - . - - / - . - - / - . - - / - . -
1.Devr-i güldür mevsim-i geşt ü güzâr oldı yine
 Cûy-veş dîvâne göñlüm bî-karâr oldı yine
2.Yelken açdı şâhlar yaprag açan eyyâmıdur
 Yürisin zevrak muvâfık rûzgâr oldı yine
3.Sünbülüñ zülfinde gördi çeşm-i bülbül nakşını
 Bülbülüñ çeşmine ‘âlem teng ü târ oldı yine
4.Zîr-i dâmânında pinhân idi kühsâruñ meger
 Bezm-i gülde şem‘-i lâle şu‘le-dâr oldı yine
5.İtdi âfâkı mu‘attar sâye sanmañ her taraf
 Gülşene ebr-i bahârî müşg-bâr oldı yine
6.Gonça evrâkı misâl-i hâtır-ı erbâb-ı dil
 Cem‘ olup bir iki günlük târ u mâr oldı yine
7.Dilde bir sevdâ zuhûr itdi ‘Atâyî lâle-veş
 Eski dâgum tâzelendi nev-bahâr oldı yine
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış