Firkatüñde dil gül-i gülzâre bakup eglenür


Esa
12.09.2017
 
29.
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.Firkatüñde dil gül-i gülzâre bakup eglenür
 Aglasa bî-ihtiyâr enhâre bakup eglenür
2.Zülf-i pür-çînüñde bend itseñ de kılmaz ihtiyâr
 Dil ham-ı mûyuñdan ol ruhsâre bakup eglenür
3.Va‘de-i vasl itse dil-ber Kays-veş ehl-i cünûn
 Nice yıllar reh-güzâr-ı yâra bakup eglenür
4.Sâyesiyle eylese ülfet dil-i tenhâ-nişîn
 Künc-i ‘uzletde der ü dîvâra bakup eglenür
5.Ârzû-yı mihr-i rûyuñla ‘Atâyî her gice
 Subh olınca matla‘ü’l-envâra bakup eglenür
6.Serverâ lâyık mı ben ser-geşte-i devrân olam
 İl safâda sebze vü enhâra bakup eglenür
7.Dâstänum oldı halk-ı ‘âlemüñ eglencesi
 Seyr iden bu âh-ı âteş-bâra bakup eglenür
8.Hâsılum oldı benüm sîm-sirişk ü rûy-ı zerd
 Ehl-i dünyâ dirhem ü dînâre bakup eglenür
9.Bende-i muhlis du‘â-yı devletüñ eyler müdâm
 Muntazır ihsânuña yollara bakup eglenür
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış