Gehi bâr-ı elem geh kahr-ı zehr-i dil-rübâ çekdüm


Esa
12.09.2017
 
159.
 . - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
1.Gehi bâr-ı elem geh kahr-ı zehr-i dil-rübâ çekdüm
 Reh-i ‘aşk-ı muhabbetde nice derd ü belâ çekdüm
 
2.Sipihr-i kîne-ver kasdına âh-ı pür-şerârumla
 Niyâm-ı sîneden bir hançer-i erzen-rübâ çekdüm
 
3.Ta‘accüb eylemeñ âh eylesem zindân-ı mihnetde
 ‘Adû-yı zâlimüñ kahrına gül-bang-ı fenâ çekdüm
 
4.Derûnumdan çıkardum fikret-i müjgân-ı hûn-rîzi
 Bu zahm-ı hûn-feşândan bir nice tîr-i belâ çekdüm
 
5.Çekem gibi ‘Atâyî şâhid-i maksûdı âgûşa
 Düşümde gice zîrâ sîneye bir meh-likâ çekdüm
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış