İrişse ‘ıyd-ı visâli safâya el mi deger


Esa
12.09.2017
 
49.
. - . - / . . - - / . - . - / . . -
 
1.İrişse ‘ıyd-ı visâli safâya el mi deger
 Ayagına düşerüz merhabâya el mi deger
2.Dögünmeden girih-i dâm-ı zülf-i pür-hamda
 Nevâziş-i zekan-ı dil-rübâya el mi deger
3.Dile emân mı virür fikr-i mûy-ı pîç-â-pîç
 Keş-â-keş-i gam u çâk-i kabâya el mi deger
4.O şeh alurmış ele ‘arz-ı hâlümi tutalum
 Yazarken aglamadan müdde‘âya el mi deger
5.Hemîşe sînemi nâhunla çizmedür kârum
 Kitâb u hâme-i müşkil-güşâya el mi deger
6.Esîr-i ‘aşkını zülf-i dü-tâya ısmarlar
 Dil-i belâ-keşe cevr ü cefâya el mi deger
7.Rakîbi ellemege dil tenezzül eyler mi hîç
 Meger ki ol hâr-ı bî-dest ü pâya el mi deger
8.Dimeñ ki ‘âşıka dil-dâr dest-gîr olmaz
 Fütâde-i çeh-i derd ü belâya el mi deger
9.‘Atâyî dîde-i pür-hûnı silmeden dâ’im
 Safâ-yı sâgar-ı ‘âlem-nümâya el mi deger
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış