İşledi câna gamzeler lîk eser belürmedi


Esa
12.09.2017
 
259.
 - . . - / . - . - / - . . - / . - . –
 
1.İşledi câna gamzeler lîk eser belürmedi
 Tîr-i kazâyımış meger geçdügi yir belürmedi
2.Gelmedi bu büt-i çigil âh iderüz muttasıl
 Rûzı şeb itdi dûd-ı dil nevm-i seher belürmedi
3.Dilde hevâ-yı gonca-fem dîdede eşk-i dem-â-dem
Dökdi bahâr nahl-ı gam mîve-i ter belürmedi
4.Gelmege bezme ol perî salmış idi kebûteri
 İrmedi sît-i şeh-peri hîç haber belürmedi
5.Gönderdi gitdi zâr ile diller o gül-‘izâr ile
 Öldi ki intizâr ile kâfileler belürmedi
6.Yol gözedür bu çeşm-i ter gelmedi peyk-i nâme-ber
 Seyl-i sirişkümle meger râh-güzâr belürmedi
7.Hâk-i rehin ‘Atâyîyâ kılmadı çeşme tûtiyâ
 Gelmedi kâsid-i sabâ hergiz eser belürmedi
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış