Kitâb-ı hüsnüñe tab‘ ehli mir’atü’s-safâ dirler


Esa
12.09.2017
 
35.
. - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
1.Kitâb-ı hüsnüñe tab‘ ehli mir’atü’s-safâ dirler
 Ruh-ı pür-tâbuña mû gelse hatt-ı dil-güşâ dirler
2.Görüşmek düşmediyse şâhum ögren Rûm ilidür bu
 Öperler bunda ‘âşıklar seni de merhabâ dirler
3.Niyâzın diñleyüp efsâne sanmañ yâre ‘uşşâkuñ
 Aña ‘aşk ehli cümle kıssa-ı mihr ü vefâ dirler
4.Tedârük üzre ol gûş eyle pendüm varıcak yirdür
 Yakında bir mahal var râhat-âbâd-ı fenâ dirler
5.Kelâm-ı mu‘ciz-âsâruñ meger enfâs-ı ‘İsâdur
 ‘Atâyî medh idenler aña şi‘r-i cân-fezâ dirler
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış