Nolaydı ne dil-i zâr u ne dil-rübâmuz olaydı


Esa
12.09.2017
 
228.
 . - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
1.Nolaydı ne dil-i zâr u ne dil-rübâmuz olaydı
 Ne derd hâsıl ideyidük ne hod devâmuz olaydı
 
2.Cefâ mı kaldı li bu bî-günâha itmeye dil-ber
 ‘Aceb ne hâlet iderdi eger hatâmuz olaydı
 
3.Cihân cihân gam-ı dehri tecerrû‘ itmek içün
 Tolı tolı sunılur sâgar-ı safâmuz olaydı
 
4.Safâ dahi nic’olurmış göreydi dil-siyeh-i zerk
 Şarâb-ı bî-gış u câm-ı cihân-nümâmuz olaydı
 
5.Kabahat eglemedür cürmümüz ki rind-i gedâyuz
 ‘Azîz-i ‘âlem olurduk eger riyâmuz olaydı
 
6.Sebûyı dâmenümüz içre görse kim tokınurdı
 Eger ki tende ‘abâ elde bir ‘asâmuz olaydı
 
7.Ne nâz ider dil-i âzâdeye ‘acûz-ı zemâne
 ‘Atâyî bâri hele eski âşinâmuz olaydı
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış