Sâkiyâ zevrak yürürken kalmadı nâ-geh şarâb


Esa
12.09.2017
 
10
- . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
1.Sâkiyâ zevrak yürürken kalmadı nâ-geh şarâb
 Kalmışuz ‘ummân-ı gamda teşne yok bir katre âb
2.Zevrak-ı mey gibi keştî ser-girân itdi beni
 Bâd-bânı oldı üstinde anuñ gûyâ habâb
3.Tıfl-ı câna oldı keştî bahr-i pür-emvâcda
 Bir ‘aceb gehvâre kim salındugınca gitdi hâb
4.Bahr-i ‘aşk içre dil-i ehl-i gama keştî-sıfat
 Gâlib oldukca hevâ eksük degüldür ıstırâb
5.Cûş idüp ‘aşk ile gösterme gubâr-ı hâtıruñ
 Rîg-i deryâ-veş gerek olsun ‘Atâyî bî-hisâb
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış