Salan dil zevrakın deryâ-yı ‘aşka karasın görmez


Esa
12.09.2017
 
 
104.
 . - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
1.Salan dil zevrakın deryâ-yı ‘aşka karasın görmez
 Habâb-âsâ şikest olur gider bir pâresin görmez
2.Marîz-i ‘illet-i ‘aşkuñ ‘ilâcı bâde görmekdür
 Niçün ihmâl ider dil-hasta-i gam çâresin görmez
3.Güm eyler ‘âşık-ı ser-geşte gâhi kûçe-i gamda
 Niçe yıllar geçer tıfl-ı dil-i âvâresin görmez
4.İder sad-pâre bir sengîn-dilüñ deryâ-yı ‘aşkında
 Bunuñ keştî-nişîn-i sabrı seng-i hâresin görmez
5.Tabîbüm göñlümüz almaz ele hîç sîneye gelmez
 Dile zahm urdugın añmaz derûnum yâresin görmez
6.Tuyar mı künc-i târîk-i belâda rûze vü ‘ıydı
 Esîr-i bend-i firkat ay olur meh-pâresin görmez
7. ‘Atâyî bakmayup mir’ât-i câma zâhid-i hod-bîn
 Bize ta‘n eyler ammâ kendi yüzin karasın görmez
 
Saadet KARAKÖSE, NEV’Î-ZÂDE ATÂYÎ DÎVÂNI, Malatya 1994
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış