Ödüllü Şiir Yarışmasına Katıl (YENİ)

Fârig olmazlar belâlar mübtelâlardır bana

Ekleyen : ESA , 13 Eylül 2017 Çarşamba aaa Beğen
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
 
1. Fârig olmazlar belâlar mübtelâlardır bana
 Ahmediyyü'l-meşrebem hemdem belâlardır bana
2. Tîrler kavs-i kazâdan kim yağar yağmur tek
 Her biri mihr ü vefâ şehd-i şifâlardır bana
3. Dem-be-dem zevk u safâ cevr ü cefâlardan gelür
 Nâz u istignâ-yı dilber dil-rübâlardır bana
4. Bülbülân-ı hoş hevâlar tek nevâ-sâzam diyü
 Gonçe-veşlerden dem-â-dem es-salâlardır bana
5. Tâlib-i dîdâram ammâ hemdemimdir iştiyâk
 Âh u feryâdım dem-â-dem reh-nümâlardır bana
6. Sîm ü zerden fârigam kim gûşe-i vîrânede
 Güft ü gûy-ı dil-rübâlar kîmyâlardır bana
7. Dem-be-dem durmaz döner gönlüm esîr-i zülfdür
 Unsurumdan gãlibâ gãlib hevâlardır bana
8. Eksik olmaz bâdeler peymânemizden kim müdâm
 Bâde-keşlerden gelen hayr du‘âlardır bana
9. İtmezem Mîr Nigârî iştikâ ikrâh kim
 Ol cefâlar kim gelür Hakdan safâlardır bana
 
SEYYİD MÎR HAMZA NİGÂRÎ
Prof. Dr. Azmi Bilgin , Nigârî [ö. 1885], DÎVÂN, 2011, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 3289 KÜLTÜR ESERLERİ 482


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...