MİNYATÜR SANATI BİBLİYOGRAFYASI


21.8.2016

 

Barbaros-Hayrettin-Paşa- Nakkaş Nigar

MİNYATÜR SANATI  İÇİN BİBLİYOGRAFYA

 

NOT. Bu madde henüz taslak halindedir ve geliştirilecektir. Bibliyografya için ESA ya katkıda  bulunabilirsiniz ( Başvuru- s_kuzuclar@hotmail.com veya ESA'ya üye olduktan sonra ( Şahamettin Kuzucular'a mesaj atabilirisniz) 

 

 • And, Metin.  Minyatürlerle Osmanlı İslam Mitologyası.  İstanbul: Akbank, Kültür Ve Sanat Müdürlüğü, 1998.
 • And, Metin, Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Apak, Sevüktekin ve diğer. Osmanlı Dönemi Kadın Giyimleri.  Ankara:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997.
 • Armağan, Mustafa.  “Prof. İlber Ortaylı ile Konuşma, Bir Kabuk Değiştirme Dönemi” İstanbul Armağanı  Lâle Devri. İstanbul:  BüyükşehirBelediyesi Kültür İşleri Yayınları, 2000 (61-73)
 • Arslan, Mehmet. “Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda YazılanEserler Sûrnâmeler” (431-459)  Osmanlı Edebiyat-TarihKültür Makaleleri. İstanbul: Kitabevi, 2000.
 • Atabek, Ömer Faruk, Türk İslam Süsleme Sanatları: Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2000.
 • Atasoy, Nurhan.  1582 Surname-i Hümayun: Düğün Kitabı.  İstanbul: Koçbank, 1991. 
 • Atıl, Esin.  Levni and the Surname: The Story of an Eighteenth Century Ottoman Festival.  İstanbul: Koçbank, 1999
 • Baysun, Cavid.  “Çelebi-zâde Âsım” Maddesi. İslam Ansiklopedisi. İstanbul: M.E.B Yayınları; 1972 Cilt:3 (370-375
 • Baytop, Turhan. İstanbul Lâlesi.  Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992
 • Çağman Filiz ,Anadolu'da Türk Minyatürü, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Görsel Yayınları
 • ÇAĞDAŞ TÜRK MİNYATÜRÜ VE MİNYATÜRCÜLERİ, https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/71-cagdas_turk_minyaturu_
 • Enderunî Fazıl, Huban-name-Zenan-name, H. 1208 (1793-94), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 5502, y. 41a.
 • Ersoy, Sevgi Akbulut, Osmanlı Minyatür Tekniği, İnkansa Matbaacılık, Ankara, 2006.
 • İpşiroğlu, Mazhar Ş., İslamda Resim Yasağı Ve Sonuçları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • İ. H. Uzunçarşılı, “Osmanlılarda Musiki Hayatı”, s. 92.
 • İPŞİROĞLU Mazhar, Topkapı Peintures et Miniatures,Bibliotheque Des Arts, Paris
 • İNAL Güner,Türk Minyatür Sanatı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1995
 • Germaner, Semra.  18. Yüzyıl Avrupa Resmi.  İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1996
 • İrepoğlu, Gül.  Levnî: nakış şiir renk.  İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.
 • İrepoğlu, Gül.  “Lâle Devri’nin Aynası: Nakkaş ve Şair Levnî” İstanbul Armağanı
 • JANC Zagorka, İslamska Minijatura, Prosveta- Jugoalavija 1985
 • Kantemiroğlu, Kitâb-ı ‘İlmü‘l-Musıkî ‘alâ Vechi’l Hurûfât, İÜTürkiyat Enstitüsü Arel Armağanı 2768, y. 131a.
 • KUBAN Doğan, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YKY, İstanbul 200
 • Kurt,HOLTER  Persische Mınıaturen, Wien 1951
 • Lâle Devri. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Yayınları,2000 (235-147
 • Kantemir, Dimitri.  1673-1723. Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve ÇöküşTarihi.  Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979
 • MAHİR Banu,DİA,’minyatür’,XXX.,s.118-123
 • Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Mahir, F.Banu, “Minyatür”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.30, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2005, s.118-123.
 • Osmanlı Dönemi Minyatürler; Osmanlı Tarihi, Interaktif CD-ROM  (Türk Tarih Kurumu Yayınları XXXI.Dizi-Sa. 2)
 • Osmanlı Minyatürcüleri, Levni, Matrakçı Nasuh, https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/75-osmanli_minyaturculeri_
 • ÖZÖNDER Dr. HasanAnsiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü /
 • M. Meriç, “Osmanlılar Devri Türk Musikisi Tarihi Vesikaları”, Musiki Mecmuası, sayı: 53, s. 153-156, İstanbul 1952.
 • Renda, Günsel. Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 197
 • Dr. Ahmet Güner Sayar,A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (1898-1986) Ötüken yayınları
 • N. Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, c. II, İstanbul 1943, s. 504-5; İbnülemin M. K. İnal, Hoş Sada: Son Asır Türk Musikişinasları, İstanbul 1958, s. 258
 • Sakaoğlu, Necdet.  “Lâle Devri’ne Genel Bir Bakış.”  İstanbul Armağanı  95Lâle Devri.  İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Yayınları, 2000 (17-25
 • Şahamettin Kuzucular,  Levni, Hayatı, Minyatürleri ve Şairliği, https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/sanat
 • Şahamettin Kuzucular, Selçuklu, İlhanlı, Safevi,Özbek ve Babür Devletlerinde Minyatür, .edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/73-selcuklu_ilhan
 • Tahirzade, Hüseyin Behzad, "Minyatürün Tekniği", İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Ankara, 1953.
 • Tanındı, Zeren.  Türk Minyatür Sanatı.  Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996
 • Turkish Miniature Painting: The Ottoman Period.  İstanbul: Dost Yayınları, 1982.
 • Yerli, Metin  2006. "Uygur Türklerinin İnanç Sistemlerinin Resim Sanatlarına Etkileri." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13. (Ekim 200
 • YILMAZ,Nalan  OSMANLI MİNYATÜR SANATININ SON NAKKAŞLARINDAN LEVNİ, ww.os-ar.com/modules.php?nam,)
 • Ünver, A. Süheyl.  Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz.  Ankara: T.T.K.  Yayınları, 195
 • Ünver, A. Sühey, Levnî.  Maarif Yayınları, 1957.
 • Ünver, A. Süheyl.Ressam Levnî Hayatı ve Eserleri.  İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1949

 

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.

 

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

 

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış